S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2020 BUDOU PRO KNIHOVNY POVINNÁ POUZE TATO OPATŘENÍ:

    Provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

  • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
  • Ruší se povinná ochrana úst a nosu.
  • Ruší se karanténa pro knihy.
  •