Ministerstvo kultury vydalo doporučení pro provoz knihoven
od 14. 10. do 3. 11. 2020.
Prosíme o důsledné dodržování.
Dezinfekce je připravena na stole u vstupu.
VEŠKERÉ AKCE JSOU ZRUŠENY.
Zdržovat se v knihovně jen na nezbytně nutnou dobu.

Pavidla Covid