UPOZORNĚNÍ

V souladu s Čl. 37 GDPR - obecné nařízení EP a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů sdělujeme následující.
Pověřence pro ochranu osobních údajů bude vykonávat pro Městskou knihovnu K. Viky:

Petr Štětka
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Tel.: +420 227 031 495
Mobile: +420 734 647 701
petr.stetka@bdo.cz

Historie knihovny

Lidová knihovna v Sadské byla založena v roce 1880 z výtěžku hudebních zábav, pořádaných učitelským sborem. Umístěna byla ve třídě staré školy na náměstí. Vlastnila tehdy 900 knih. Ve třicátých letech se už půjčovalo 9.600 - 11.500 knih ročně a knihovnu navštěvovalo přibližně 230 čtenářů. Půjčování zajišťoval zpravidla učitel mimo své zaměstnání.

V roce 1947 je knihovna umístěna v budově bývalé Občanské záložny (stará škola) v 1. patře ve dvou místnostech. Má 5 000 svazků a za rok se v ní půjčí 14.000 knih.

V roce 1955 měla knihovna 312 čtenářů.

Od roku 1968 je provoz knihovny veden stálými pracovnicemi a je řízena metodickým oddělením Okresní knihovny. Počet výpůjčených knih a časopisů sále stoupal (18.000 v roce 1977). Kromě toho knihovna pořádala pro dospělé a děti ZŠ besedy se známými spisovateli.

Během své existence se knihovna několikrát stěhovala ( radnice, bývalý Homolův obchod v Husově ulici čp. 252, Husarka), dnes je umístěna v přízemí budovy bývalé školky na Palackého náměstí 3.

Od roku 1974 zdejší knihovna vede dalších 11 místních knihoven v okolních obcích. Výpůjční činnost se zvýšila na 26.000 knih a časopisů ročně z výběru 24.000 titulů knih, včetně knižního fondu MLK.

Od roku 1992 nese knihovna jméno místního spisovatele Karla Viky.

V roce 1994 se jejím zřizovatelem stal Městský úřad v Sadské.

Dnes je knihovna vedená pod Kulturním a informačním centrem města Sadská jako příspěvková organizace města.


Karel Vika
Karel Vika se narodil 1. 12. 1875 v Sadské. Řemeslnický synek původním jménem Houžvička vystudoval kutnohorský učitelský ústav
a působil několik let na venkovských školách, nejdéle v Benátkách nad Jizerou. V roce 1905, který z části prožil v Polsku, se stal redaktorem Besedy lidu a Světozoru, dvou časopisů nakladatele J. Otty.
Karel Vika měl bystrý postřeh a hluboké pochopení pro sociální problémy. Kromě počátečních svazků vydával své knihy sám.
Jeho knihy jsou doprovázené v některých případech ilustracemi Josefa Lady.
Několik desítek Vikových knih vychází z učitelského, tuláckého, bohémského a posléze staropražského prostředí.
Zemřel 22. 8. 1941 v Praze ve věku 66 let.

2011
počet registrovaných čtenářů314
počet knih12 828
počet výpůjček9 659

2012
počet registrovaných čtenářů322
počet knih13 036
počet výpůjček9 682

2013
počet registrovaných čtenářů325
počet knih13 285
počet výpůjček9 743

2014
počet registrovaných čtenářů292
počet knih13 061
počet výpůjček9 069

2015
počet registrovaných čtenářů337
počet knih12 833
počet výpůjček10 228

Deska K. Viky, která je umístěna na domu p. O. Houžvičky