Regionální literatura

Sadská

Děkujeme paní Martě Balejové za darování starých
notových zápisů a fotografií místního pěveckého spolku Smetana naší knihovně. K nahlédnutí budou čtenářům v oddělení regionu.

********************************************************************
*Dějiny Sadské *Kolem domova
*Cukrovar v Sadské *Dějiny Sadské do r.1326
*Bible ze Sadské *Sadská z pera F.A. Paroubka
*Lázně Sadská *Škola v Sadské
*Pohlednice ze Sadské *Kostel sv. Apolináře
*O.G.Paroubek o Sadské *Báseň o Irmě
*Bratři Mašindové *Městská knihovna
*Rody Němečků *Z historie Sadské
*100 let školy v Sadské *Sadský zpravodaj
*Průvodce po Sadské *Fotografie ze Sadské r.1992
*Knihy K.Viky - 74 kusů *V.Vojtěch - Příběhy z dalekých krajin
*Verše symbolické *Sadská
*Paměti F.J.Vaváka *Námořníkem, topičem a psovodem
*Knihy Zdenky Hamerové *Osudu do očí


*Sadské posvícenské noviny  
*Sadské noviny 1932 - 1933  
*Lázně a kaple Bolestné P.Marie v Sadské  
*Knížecí dvorec a hrad v Sadské  
*Sadská čarodějnice a další soudní příběhy  
*Databáze čs.dramatického divadla - DS Klicpera  
*Ochotnické divadlo v Sadské a pěvecký spolek Smetana  
*190 let ochotnické divadelní činnosti v Sadské  


Okolí Sadské

*Boj odbojové skupiny R 3 za svobodu *Báje a pověsti Stř. Čech
*Lidové vánoce v Polabí *Poděbrady
*Poslední rok války na Nymbursku *Milénium obce Třebestovic
*Historie a současnost podnikání *Průvodce geolg. expozicí
*Významné osobnosti Střed. kraje *Kouřim
*Pečecký region *Vítejte v Nymburce
*Numismatická sbírka - Polabí *Barokní Lysá
*Jan Karafiát: životopis *Od žel.dílen k žel.opraváren
*Poznej a chraň přírodu *Nymburk
*Kraj středočeský *Český Brod
*Průvodce nymburským regionem *Polabí
*Příspěvek k historii Kerska *Nymburk - pohlednice
*Pečky - pohlednice *Soupis památek Nymburka
*Příroda Nymburska *Lidé kolem M.Horákové
*Než malý Ventil dostal rozum *Paměti Lysé n. L.
*Jak šla léta nymburkým regionem *Truhlice
*Nymburk - básně *Památky Nymburk
*Kersko známé?
*Cukrovar v Milčicích *Hradištko
*Legionářské tradice *Milovaný obraz - poezie
*Polabský poeta - poezie
*B. Kuba - O zaniklé vesnici Kří a další zajímavosti z historie Kerska *B. Kuba - Slavnosti sněženek:lidské osudy a odhalená tajemství v Hrabalově Kersku
*Jaroslav Vrána - Velká historie Vránovského gruntu z roku 1734-1811 z doby velkého rychtáře Františka Jana Vaváka
*Jaroslav Vrána - Velká historie rodu Vozábů z Milčic
*Jaroslav Vrána - Veselé i vážné historky ze života Jaroslava Vrány, které si zapisoval do svého deníku během svého dlouhého života - 97 let


Turistické informace

Informace pro turisty
*Mapy:  
Chlumec n.C., Východní Čechy, Nymburk, Lysá n.L., Střední Čechy, Uhlířské Janovice,
*Nejzajímavější místa Polabí, Z Nymburka do Polabí, Okolí Prahy - Nymbursko
*Prodej: turistických známek, vizitek a magnetek