Služby

Knihovna nabízí:

 • beletrie a naučná literatura pro dospělé
 • beletrie a naučná literatura pro děti
 • besedy pro školy a školky
 • literatura vztahující se k regionu
 • mapy našeho regionu
 • donášková služba pro seniory a imobilní občany - zdarma
 • prodej pohledů, turistických vizitek, magnetek a známek a jiných suvenýrů
 • internet
 • mezivýpůjční služba ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně a z Městské knihovny v Poděbradech- je účtován poplatek 50,- Kč za poštovné(dle knihovnického zákona č. 257/2001, §14, odst.4)
 • rezervaci požadovaných knih
 • program kulturních akcí KIC
 • tvořivé pondělky pro děti
 • kopírování pro veřejnost (pouze černobíle) :
 • A4.........................................3,- Kč
  A4 oboustranně..................4,- Kč
 • laminování pro veřejnost :
 • A4...........................................................20,- Kč
  A5...........................................................10,- Kč
  "kreditní karta" rozměr 54 x 86 mm.......5,- Kč


Zápisné čtenářů:

děti 40,- Kč
dospělí 80,-Kč

Výpůjční doba je 1 měsíc, po této době je možné si knihu prodloužit 2 x 30 dní. V případě nevrácení bude účtována pokuta za prodlení, s vrácením knih, za každý započatý měsíc:

1. upomínka: 5,- Kč za titul (periodikum) + poštovné
2. upomínka: 10,- Kč za titul (periodikum) + poštovné
3. upomínka: 15,- Kč za titul (periodikum) + poštovné
4. upomínka: 20,- Kč za titul (periodikum) + poštovné

Při ztrátě knihy je knihovnicí stanovena cena dle současné hodnoty knihy nebo čtenář zakoupí knihu novou (antikvariát, knihkupectví).